Na vrh

Seznam vseh izletov

Izleti, ki so predstavljeni spodaj, so pripravljeni in izbrani tako, da so dostopni gibalno oviranim osebam. Glede na dostopnost z vozičkom smo jih razdelili v dve kategoriji: Delno dostopne in dostopne v celoti. 

Legenda simbolov:

Ta simbol pomeni, da je izlet v celoti dostopen gibalno oviranim osebam. Če boste sledili predlogu avtorja, na njem ne boste imeli večjih težav z dostopnostjo.

Na izletu imajo na opisanih točkah stranišče, ki je prirejeno za invalide.